Долма Линг Нийгэмлэгийн Төв

soup kitchen Професи гаар санхүүждэг Долма Линг Нийгэмлэгийн Төв нь 2003 оны 08-р сард Улаан-Баатарын Баянзүрх дүүрэгт гэр оронгүй эмзэг бүлгийн хүмүүст хоол хүнс хангахаар байгуулагдсан. 2005 онд Эрүүл мэндийн клиникийг Монголын эмч үүсгэн байгуулж, дараагаар нь Хүүхдийн Хөгжлийн Хөтөлбөрийг боловсруулан гаргажээ. Хүүхдийн хөгжлийн хөтөлбөр нь хүнд хэцүү амьдралд байгаа хүүхдүүдэд боломж бололцоо олгож, хүчтэй, зөв хүн болон төлөвшихөд ёс суртахууны дэмжлэг үзүүлэх зорилготой хөтөлбөр юм.

UGL ашигт малтмалын эрэл хайгуулын компанийн санхүүгийн дэмжлэгээр 2 шинэ төслийг боловсруулсан байна. Улаан Овоо Энержи хэмээн нэрээ өөрчилсний дараа тус компани нь Професи Коулл компанид худалдагдсан байна. Эрүүл мэндийн клиник нь эмч, сувилагчдаас бүрдсэн бөгөөд Хүүхдийн Хөгжлийн Хөтөлбөр нь 2 өдрийн ангийн багштай. Долма Линг Нийгэмлэгийн төв нь төрийн бус байгууллагын төсөл бөгөөд Монгол улсад гэр оронгүй, эмзэг бүлгийн иргэдийн амьдралыг сайжруулах зорилгоор байгуулагдсан. Тус төв нь Монголын нийгмийн нөхцөл байдал муу байх үед үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд хүн амын ихэнх хэсэгт итгэл найдвар өгч, үр дүнтэй байлгахаар санхүүжилт хийж, эрчим хүчний зорилтыг баталсан юм. Бид үргэлжлүүлэн гэр оронгүй, ядуу хүмүүст 7 хоногт 5 удаа 80 хүртэлх халуун хоол өгч хүнсний дэмжлэг үзүүлсээр байх болно. Нийгмийн эмзэг бүлгийн иргэд, хүүхэд, ахмадууд, ганц бие эцэг эхчүүд гэх мэт нийгэм дэх эмзэг бүлгийн иргэд энэ үйл ажиллагаанд хамрагдана.

Тус төв нь Монголын нийгмийн нөхцөл байдал муу байх үед үүсган байгуулагдсан бөгөөд хүн амын ихэнх хэсэгт итгэл найдвар өгч, үр дүнтэй байлгахаар санхүүжилт хийж, эрчим хүчний зорилтыг баталсан юм. Бид үргэлжлүүлэн гэр оронгүй, ядуу хүмүүст 7 хоногт 5 удаа 80 хүртэлх халуун хоол өгч хүнсний дэмжлэг үзүүлсээр байх болно. Нийгмийн эмзэг бүлгийн иргэд, хүүхэд, ахмадууд, ганц бие эцэг эхчүүд гэх мэт нийгэм дэх эмзэг бүлгийн иргэд энэ үйл ажиллагаанд хамрагдана.

kinder-gardenМанай Хүүхдийн Хөгжлийн Хөтөлбөр нь цэцэрлэгт анхан шатны боловсрол нэвтрүүлэхээр зорьж байна. Мөн Монголд одоогоор тулгараад байгаа зарим бэрхшээлийг өөрчлөх хүчин чадалтай хойч үеийг бэлтгэхэд тэдгээрийн амьдралын боломж бололцоог харгалзан хүүхдийн ёс зүйн хичээл заахаар төлөвлөж байна.

Эдгээр нь бидний үндэс суурь болсон хүнсний дэмжлэгээс илүү урт хугацаа шаардах асуудал юм. Мөн манай гол зорилт бол Эрүүл мэндийн клиник болон Хүүхдийн Хөгжлийн Хөтөлбөр юм. Энэ хоёр хөтөлбөр нь үндсэн зорилтоо сайн хангаж байгаа боловч одоо үйлчилгээ үзүүлэх арга замаа өөрчлөх цаг болжээ. Энэ өөрчлөлт нь аль хэдийн хийгдэж эхлээд байгаа бөгөөд үүнийг нэг жишээ нь ирэх зун баригдах шинэ цэцэрлэг юм. Нийгэмлэгийн Төвийн Хүүхдийн хөгжлийн хөтөлбөрийн өөрчлөлт нь эрүүл мэндийн клиникийн зарим томоохон өөрчлөлтүүдийн суурь болж өгөх юм.

Нийтийн ажил болсон эдгээр үйл ажиллагааг анх UGL болон Улаан Овоо Энержигээс санаачлан хэрэгжүүлж байсан юм. Одоо Хүүхдийн хөгжлийн хөтөлбөр болон эрүүл мэндийн клиник нь эдгээр компаниас зөвхөн санхүүжих бус өөрсдийгөө санхүүжүүлдэг болон өргөжиж байна.

Photo Gallery